Τεχνικές Ασφαλίσεις

Για τον κατασκευαστή εργολάβο δαπάνες και χρόνος είναι οι δύο πλέον αποφασιστικοί παράγοντες για την οικονομική επιτυχία ενός έργου.

 

Κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών έργων τα απρόβλεπτα γεγονότα καιροφυλακτούν προκαλώντας συχνά σοβαρές καθυστερήσεις και αυξάνοντας το κόστος.

 

Οι εργολάβοι, οι ιδιοκτήτες, οι εκμισθωτές, οι μισθωτές ακόμα και οι χρηματοδότες αγοράς τεχνικού εξοπλισμού, μπορούν πλέον να καλυφθούν με ασφαλιστήρια κατά παντός κινδύνου. Επίσης, μπορεί να ασφαλισθεί το ίδιο το έργο, αλλά και η αστική ευθύνη για σωματικές βλάβες προς τρίτους, συνέπεια ατυχήματος.

 

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες καλύψεις του κλάδου είναι:

 

 • Κατά Παντός Κινδύνου έργων πολιτικού μηχανικού υπό κατασκευή

 • Κατά Παντός Κινδύνου ανέγερσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας

 • Κατά Παντός Κινδύνου μηχανικού εξοπλισμού κατασκευής τεχνικών έργων

 • Απερατωμένων έργων πολιτικού μηχανικού

 • Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών

 • Αλλοίωση Προϊόντος

 • Κατά Παντός Κινδύνου Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 • Απώλεια κερδών

Κλάδοι Ασφάλισης

 

 

 

Κάντε κλικ στην εικόνα που σας ενδιαφέρει και θα μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα με περισσότερες πληροφορίεςγια τον συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης!

                                                                                                                >>>     Ακολουθήστε μας στα social media:

 • Facebook Basic
 • Twitter Basic
 • YouTube Basic
 • Google+ Basic
 • LinkedIn Basic